मुड्केचुलामा स्याउका विरुवा वितरण हुँदै


जाजरकोट – मुड्केचुला गाउँपालिका डोल्पाद्धारा सवै वडाहरुका कृषकहरुलाई अनुदानमा स्याउका विरुवा वितरण गरिर्दै । अहिले सम्मा ४० हजार विरुवा विरण गरिएको छ । 

error: Content is protected !!