खाराखोलामा कजवे निर्माण , यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सहज


जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका १ र ४ को बीचमा रहेको खाराखोलामा छेडागाड नगरपालिकाले कजवे निर्माण कार्य सम्पन्न गरेसँगै यातायात सेवा सञ्चालनमा सहजता आएको छ । तस्वीर छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट

error: Content is protected !!