कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन आएका सर्वसाधारणहरु

जाजरकोट / बारेकोट गाउँपालिका –६ र ७ मा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन आएका सर्वसाधारणहरु ।

error: Content is protected !!