फोटोमा आज – घरहरुको घर

ठूलिभेरी नगरपालिका–६ थरगाउँ डोल्पाका सर्वसाधारणले घर माथि घर जोडेर बनाएका घरहरु ।

ठूलिभेरी नगरपालिका–६ डोल्पाका सर्वसाधारणले सामुदायिक वनबाट सङ्कलन गरी ल्याएको सेतक चिनी यहाँका सर्बसाधाणले बजारसम्म लानका लागि घाममा सुकाउँदै ।

error: Content is protected !!