गाउँमा वजार अनुगमन , घरेलु मधिरा नष्ट

सरु बस्नेत
जाजरकोट ः जिल्ला प्रशासन कायालयको नेतृत्वमा आज जाजरकोटका बिभिन्न ठाउँमा बजार अनुगमन गरिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा भेरी नगरपालिका स्थित भुर,फेरा र कुदुमा रहेका पसलहरुमा राखिएका सामग्रीहरु म्याद हेरिएको थियो । अनुगमनकै क्रम्म ६५ लिटर घरेलु मधिरा बरामत गरि नष्ट गरिएको छ ।

त्यस्तै दत्र्ता नभएका पसलहरुलाई तत्काल दत्र्ता गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

error: Content is protected !!