काममा ढिला सुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाइ कारवाही गर्ने चेतावनी

जाजरकोट ः ठेक्का लिएको लामो समय सम्म तोकिएको काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाइ सडक डिभिजन चौरजहारीले स्पटीकारण सोधेको छ ।

रुकुम पश्चिमका दुइ ठाउँमा काम नगर्ने व्यवसायीलाइ स्पष्टीकरण सोधिएको डिभिजन प्रमुख नरेन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो । स्पटीकरण सोधिएको पत्रमा भनिएको छ ः तपसिल बमोजिमका निर्माण कार्यहरुको लागि यस डिभिजनसंग खरिद सम्झौता गरेका तपसिलका निर्माण कम्पनीहरु ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय व्यतित भैसक्दा पनि निर्माण कम्पनी साइटमा मोबिलाइज नभएको तथा बिभिन्न मितिमा यस डिभिजनद्वारा निर्माण कार्य आरम्भ गर्न मौखिक,लिखित रुपमा ताकेता ,सचेत गराएको भएतापनि उक्त ताकेताको बेवास्ता गरि निर्माण कार्य आरम्भ नगरेको तथा निर्माण कार्यलाई अलपत्र पारी चरम लापरवाही गरेको कार्यप्रति यस डिभिजनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

अत ः हाल सम्म निर्माण कार्य शुरुवात हुन नसकेको उचित कारण सहितको स्पस्टिकरण पत्र तथा यस उपरान्त निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने तपाइको कार्ययोजना ,संसोधित कार्यतालिका, यो सूचना प्रकाशित मिति बाट १५ दिन भित्र यस कार्यालयमा पेश गर्नुहुन, साथै उक्त अबधि भित्र साइटमा मोबिलाइज समेत हुन जानकारी गराईन्छ / यो सूचनाको बेवास्ता गरेमा बा उक्त अबधि भित्र साइट मोबिलाइज हुन नसकेमा सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित सर्त ः प्राबधान बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने, कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्ने, कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गर्ने र बांकी निर्माण कार्यहरुको मुल्यांकन गरि सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने लगाएतका आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइने व्यहोरा यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ । १५ दिने स्पटीकरणमा पर्ने निर्माण व्यवसायीको लिष्ट तल उल्लेख छ ।

error: Content is protected !!