छेडागाड नगरपालिका १३ मा हावाहुरीले मकैबालीमा व्यापक क्षती

जाजरकोट ः छेडागाड नगरपालिका १३ मा हावाहुरीले मकैबालीमा व्यापक क्षती बनाएपछि कृषकहरु मारमा परेका छन् । सलहले बाँकी राखेको सवै मकै हावाहुरीले नष्ट पारेको छ ।

error: Content is protected !!