यसरी फुले फुल , अनि भयो फुलमय वातावरण ( फोटो फिचर)

पोखरा, ११ असार । पोखरा महनगरपालिका -१८लभ्ली डाँडा नजिकैको जङगलमा फुलेको सुनाखरी । यो सुनाखरी पोखरा तथा त्यस आसपास जङगल क्षेत्रमा अहिले फरक प्रकारका फुल फुलेको देख्न पाइन्छ । तस्वीरः राधिका कँडेल/रासस

पोखरा, ११ असार । पोखरा महनगरपालिका -१८लभ्ली डाँडा नजिकैको जङगलमा फुलेको सुनाखरी । यो सुनाखरी पोखरा तथा त्यस आसपास जङगल क्षेत्रमा अहिले फरक प्रकारका फुल फुलेको देख्न पाइन्छ । तस्वीरः राधिका कँडेल/रासस
जङगलमा फुलेको सुनाखरी
पोखरा, ११ असार । पोखरा महनगरपालिका-  १८लभ्ली डाँडा नजिकैको जङगलमा फुलेको सुनाखरी । यो सुनाखरी पोखरा तथा त्यस आसपास जङगल क्षेत्रमा अहिले फरक प्रकारका फुल फुलेको देख्न पाइन्छ । तस्वीरः राधिका कँडेल/रासस
जङगलमा फुलेको सुनाखरी
पोखरा, ११ असार । पोखरा महनगरपालिका -१८लभ्ली डाँडा नजिकैको जङगलमा फुलेको सुनाखरी । यो सुनाखरी पोखरा तथा त्यस आसपास जङगल क्षेत्रमा अहिले फरक प्रकारका फुल फुलेको देख्न पाइन्छ । तस्वीरः राधिका कँडेल/रासस
जङगलमा फुलेको सुनाखरी
पोखरा, ११ असार । पोखरा महनगरपालिका- १८लभ्ली डाँडा नजिकैको जङगलमा फुलेको सुनाखरी । यो सुनाखरी पोखरा तथा त्यस आसपास जङगल क्षेत्रमा अहिले फरक प्रकारका फुल फुलेको देख्न पाइन्छ । तस्वीरः राधिका कँडेल/रासस
जङगलमा फुलेको सुनाखरी
पोखरा, ११ असार । पोखरा महनगरपालिका- १८लभ्ली डाँडा नजिकैको जङगलमा फुलेको सुनाखरी । यो सुनाखरी पोखरा तथा त्यस आसपास जङगल क्षेत्रमा अहिले फरक प्रकारका फुल फुलेको देख्न पाइन्छ । तस्वीरः राधिका कँडेल/रासस
error: Content is protected !!