छेडागाड नपाको नीति तथा कार्यक्रममा (बजेट) समावेश हुनु पर्ने सुझावहरु

छेडागाड नगरपालिका नगर प्रमुख ज्यु,उप प्रमुख ज्यु,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यु,तथा सम्पुर्ण वडा अध्यक्ष,सम्पुर्ण जनप्रतिनिधि,विभिन्न राजनैतिक दलहरु,छेडागाड नगरपालिकाको मितिः २०७७।०१।१७ गतेको आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम वजेटमा समावेश गरिनु पर्ने विषयहरुमा सुझाव उपलब्ध गराइदिने भन्ने आधिकारी सुचना मार्फत म यसै नगरको शुभेच्छुक,सर्वसाधारण जनताको हैसियतले आफ्ना सुझावहरु यस नगरपालिको आधिकारीक इमेल मार्फत सुझाब पेश गर्न पाउदा गौरवान्वित भएको छु ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मसम्मान र राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न काल खण्डमा जीवन वलिदान दिने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । त्यसैगरी देशको परिवर्तनसील आन्दोलनमा संघर्ष गर्ने महान नेपाली जनता र यसको अगुवाई गर्ने सवल नेतृत्वप्रति हार्दिक सम्मान एवं श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु ।

नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट समावेशी जनप्रनिधिमुलक संघीय राज्य प्रणाली स्थापना भएको छ । हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी ३(तीन) तहका सरकार कायम रहेको शासकीय प्रणाली अन्र्तगत यो छेडागाड नगरपालिका ७५३ स्थानीय सरकार मध्ये एक रहेको व्यहोरा विदितै छ ।
छेडागाड नगरपालिका पनि दिर्घकालीन उद्धेश्य अनुरुप आर्थिक सामाजिक विकाससंगै समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भईरहेको परिप्रेक्षमा उपलव्ध श्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्रै समग्र छेडागाड नगरवासीको समृद्धितर्फको बाटो तय हुने मान्यताका आधारमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश हुनु पर्ने विषयहरुमा तल उल्लेखित कुराहरु मार्फत सुझाव पेश गरेको छु ।
तपशिल
) पुर्वाधार विकास क्षेत्र अन्तर्गत समावेश हुनु पर्ने कार्यक्रमहरु ः
१) छेडा,थलह सडकको कालो पत्रे गर्न प्रदेश तथा केन्द्र संग पहल गरी आ.व.२०७७।०७८मा सडक स्तर उन्नती गर्नु पर्ने ।
२) काकीगाउं कालाढुगां,पिपलडांडा बाल मा.वि,औलाकाटिया हुदै नल्फु,बाटुल्ले सम्म कृर्षि सडक विस्तार गर्न वजेट छुट्याउनु पर्ने ।
३) थलह,झाप्रा मछाईन मालिका मन्दिर दर्शन गर्न जाने कृर्षि सडक को लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
४) चल्लोपोल्या,राजिकोट,सेरा सम्म गोरेटो बाटो स्तर उन्नतिको लागि नगरको बजेट निति कार्यक्रम मार्फत यसै आ.व. भित्र बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
५) नगर भित्रका ग्रामिण क्षेत्रका कृर्षि सडकहरुमा थलह,बाटुल्ले थलह फुपुन्ठान थलह झाप्रा औलाकाटिया,थलह दशेरा थलह पजारु,मनघाट कार्कीगाउ र थलह सुवानाउली नगरवस सेवा संञ्चालन गर्न आ.व २०७७।०७८ देखि लागु बजेट नीती शिर्षकहरुमा समावेश गर्नु पर्ने ।
) शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत समावेश हुनु पर्ने कार्यक्रम ः

१) आजको आबश्यकता अनुरुप उपयुक्त स्थानमा १ प्राविधिक शिक्षालय नगरभित्र को क्ष्ोत्र मध्य आवश्यक स्थानमा स्थापनाको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
२) नगरपलिकाको सम्पुर्ण वडा भित्रका एक विध्यालय,एक कम्प्युटर निती अनिवार्य लागु गर्नु पर्ने ।
३) विद्यालय सम्म पहुच नभएका स साना बालबालिकाहरुको लागि ५ टोल एक बालविकास हुनु पर्ने नीती अवलम्बन गर्नु पर्ने ।
४) शिक्षा क्षेत्रको यथा स्थिती मासिक रुपमा अनुगमण गर्न नगरभित्रको दक्ष अनुगमण टोली खडा गरी सो अनुगमण टोली लाई आबश्यक बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
५) आवश्यक विद्यालयहरुमा पिउने पानी र शौचालयको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
६) आवश्यक विद्यालयहरुमा खेलकुद साम्रगी र पुस्तकालयको सञ्चालन गर्नको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
७) आवश्यक विद्यालयहरुमा दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
८) प्राविधिक तालिम केन्द्र स्थापनाको लागि बजेट नीतीमा सो शिर्षक समावेश हुनु पर्ने ।
९) नगरपालिका भित्र कार्यरत स्थायी,राहत,अनुदान र निजीस्रोत शिक्षकको वार्षिक कार्य सम्पादन मुल्याङकन नीती अवलम्बन गरि नगर भित्रको उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गरि सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थाको लागि अनिवार्य रुपमा बजेट छुट्याउनु पर्ने ।

) स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत समावेश हुनु पर्ने कार्यक्रम ः
१) छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको जनताको लागि पायक पर्ने भएको कारण सुत्केरी स्याहार केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक नीती अवलम्बन गरि सो केन्द्र स्थापनाको लागि वजेट छुट्याउनु पर्ने ।
२) नगरभित्रका जनताको आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न वडा स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापनको लागि नगरले वजेट छुट्याई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न पहल गर्नु पर्ने ।
३) झाप्रा ,कार्कीगाउ,पजारु,दशेरा,सुवानाउली उपस्वास्थ्यचौकीहरुमा एक एक वटा एक्सरे र साधारण शल्यक्रिया मेशिन बजेटमा समाबेश हुनु पर्ने ।
४) नगर स्वास्थ्य,वडा स्वास्थ्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नगरको आर्थिक नीती भित्र रहि बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
५) नगरपालिका भित्र कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी डाक्टरहरुको वार्षिक कार्य सम्पादन मुल्याङकन नीती अवलम्बन गरि नगर भित्रको उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गरि सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थाको लागि नगरले बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
नगरपालिका भित्र कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी डाक्टरहरुको वार्षिक कार्य सम्पादन मुल्याङकन नीती अवलम्बन गरि नगर भित्रको उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गरि सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थाको लागि नगरले बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
) विधुत तथा सुचना संञ्चार सेवा कार्यक्रम ः
१) नगरपालिका मा हाल सम्म पनि विधुत सेवा पंहुच नभएकाले तत्काल छेडा थहल लाईन जडान गर्नु पर्ने साथै कृर्षि तथा ग्रामिण सडक संग संगै विधुत लाईन जडान गर्न नगरले पहल गर्नु पर्ने । जस्तो कि थलह मटेला,थलह दशेरा, थलह झाप्रा मनघाट कार्कीगाउं थलह सुवानाउली विधुत सेवा विस्तारको लागि पहल गर्नु पर्ने ।
२) फोन सेवा नगरभित्रका आबश्यक स्थानहरुमा नेपाल टेलिकम को टावर विस्तारको लागि पहल गरि सर्वसाधारण जनतालाई मोवाइल फोन नेटवर्क सहजीकरणको लागि तत्काल काय थालनी गर्न प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार संग समन्वय गरि नगर भित्र जता ततै फोन सेवा उपलब्ध हुनु पर्ने ।

) कृर्षि तथा जडिवुटि,खानेपानी,सिचाइ कार्यक्रमः
१) नगरले आबश्यक बजारीकरण क्षेत्रको पहिचान गरि कृर्षि जन्य वस्तुहरुको व्यवस्थापनाको लागि संकलन केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने । ( तरकारी,विउविजन )
२) नगरले कृर्षि तथा जडिवुटि व्यवस्थापनाको लागि प्रति वडा मा १ जना कर्मचारीको दरले स्थानिय स्तरका युवालाई रोजगारी व्यवस्थापनाको लागि स्वाम्सेवक कर्मचारी भर्ना नीती बनाउनु पर्ने ।
३) कृर्षि खेती आधुनिक तरिका बाट कृषक लाई तालिम दिन तालिम व्यवस्थापना गर्नको लागि सोहि क्षेत्र अध्यायन गरेका युवा लाई नगर भित्र कम्तीमा पनि ४ जना कृर्षि प्राविधिक टोली गठन गरि १ वर्षे स्वमसेवक कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने नीती अवलम्बन गर्न स सानो वजेट छुट्याउनु पर्र्नेे ।
४) जाजरकोट पश्चिम क्षेत्र भित्र केहि जडिवुटि तथा फलफुल तरकारी संकलन को सम्वाव्यता भएकाले सित भण्डार व्यवस्थापनाको लागि पहल गर्नु पर्ने ।
५) नगरभित्र का क्षेत्रहरुमा उपयुक्त खेती गर्न लाई माटो परिक्षण मेशिन को व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
६) वडा नं. ११को एैरेनी खोला,सुढ,बरेखर्क,तिमिलेको माटो गरिक्षण गरि अलैची खेतीको लागि नगरले व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
७) नगर भित्रका क्षेत्रहरुमा केरा खेती धेरै हुने भएकाले केराको जुस उत्पादन मेशिन को व्यवस्था हुनु पर्ने ।
८) नगर कृर्षि मुखी को सम्भावना भएकाले आवश्यक क्षेत्रहरुमा विउ विजन खरिद गर्नको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
९) जहां पानी सिचाई सेवा बाट वञ्चित जनताको पहिचान गरि कार्यक्रम लागु गर्नु पर्ने ।
) सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमः
१) नगरले लक्षित वर्गको पहिचान गरि महिलाहरुको लागी लघुउद्यम कार्यक्रम संचालन गर्न स सानो बजेट छुट्याउनु पर्ने । ( जस्तै सिलाई कट्टाई तालिम कार्यक्रम,उनी कपडा बनाउने तालिम कार्यक्रम,कस्मेटिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न तालिम को व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२) आबश्यकता अनुसार वर्षमा ३ वटा शिविर सञ्चालन गर्न बजेट छेट्याउनु पर्ने ।
३) “एक वडा कार्यालय एक सरसफाई कार्यक्रम नीतीध्र लागु गर्नु पर्ने ।
४) नगरले “एक टोल एक कार्यक्रम” नीती अनिवार्य रुपमा लागु गर्नु पर्ने ।
५) नगरले नगरभित्रका मुख्य मुख्य बजार क्षेत्रहरुमा सार्वजानिक शौचालय अनिवार्यरुप मा यसै वजेटमा समावेश हुनु पर्ने । आदि ….
माथी उल्लेखित केहि महत्वपुर्ण सुझावहरु आ.व.०७७।०७८ वजेटमा समावेश गरियोस । धन्यवाद ।
सुझाव पेश गर्ने

नाम ः जयबहादुर विटालु(विजय)
ठेगाना ः छेडागाड नगरपालिका ११ कालाढुङगा
ईमेल ःMbijaya1363@gmail.com
सम्पर्क 9865625451

error: Content is protected !!