सूचना प्राविधिका हिसावले जाजरकोटको कुन पालिका पहिलो ?

जाजरकोट- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखाको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जाजरकोटका सात पालिका मध्य भेरीले सबै भन्दा बढी अंक ल्याएको छ । भेरी नगरपालिका ५० , कुसेगाउँपालिका ४५ ,शिबालय गाउँपालिका ३९, छेडागाड नगरपालिका ३७ र नलगाड नगरपालिका २९ अंक ल्याएको छ । जाजरकोटका अन्य पालिकाको अंक नै समावेश गरिएको छैन ।

देशभर रहेका कुल ७५३ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये विवरण पठाएका ४३४ वटा स्थानीय तहहरुलाइ सात वटा सूचक बनाएर गरिएको मुल्यांकनका आधारमा यो नतिजा सार्वजानिक भएको हो ।

सूचकहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, वेबसाईट व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरताको अवस्था तथा सूचना प्रविधि सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था, सूचना प्रविधिसंग सम्वन्धित पूर्वाधारको अवस्था र सूचना प्रविधिमा संस्थागत क्षमताको अवस्था गरि ७ वटा क्षेत्रका ५० वटा सूचकाङ्कहरुका आधारमा स्थानीय तहहरुको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखामा गरिएको थियो ।

error: Content is protected !!