डोल्पोबुद्धगाउँपालिका भित्रका सुन्दर तस्वीरहरु

डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको तिन्जे ,सिमेन,पोल्दे, लगाएतका सुन्दर तस्वीरहरु । तस्वीर  – Pema Angchug  

error: Content is protected !!