कृषकलाइ बिउँ देखि सामग्री हस्तान्तरण

जाजरकोट –  भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकास घर्तीद्धारा कृषकहरुलाइ तरकारबालीको बिउँ तथा सामग्री वितरण गर्नुहुँदै । तस्वीर -भेरी नगरपालिकाका

 

error: Content is protected !!