गाउँमा निशुल्क ग्यास

डोल्पा ः काइके गाउँपालिका डोल्पाका स्थानीयवासीलाइ गाउँपालिकाले निशुल्क रुपमा बाँड्दै गरेको खाना पकाउने ग्यास ,चुलो वितरण गर्नुहुँदै प्रवक्ता रामचन्द्र रोकाय । 

error: Content is protected !!