शिक्षक बीच शैक्षिक सामग्री बनाउन प्रतिस्पर्धा

जाजरकोट –  छेडागाड नगरपालिकाका १२ वटा बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुले स्थानीय बस्तुबाट निर्माण गरेका शैक्षिक सामग्रीहरु प्रतिस्पर्धा गराउदै । स्थानीय आवश्यकता र कम खर्चबाट बालबालिकालाई सिकाइमा सहजता ल्याउन यो कार्य गरिएको छ ।

error: Content is protected !!