चल्यो रोपाइ शेराखेतमा

डोल्पाको त्रिपुरोकोटको शेराखेतमा रोपाइ गर्दै स्थानीयवासीहरु । यो खेतको मात्र बाला त्रिपुरासुन्दरीमातालाइ अक्षता चल्ने गर्दछ ।

error: Content is protected !!