गोगनेरी,पोखरा बाख्रापालन कृषक समुहका २५ जना स्थानीयलाइ बाख्रा वितरण हुँदै

जाजरकोट , ४ असार ः नलगाड नगरपालिकाको आर्थिकमा (मासु मिसन कार्यक्रम) अन्तर्गत नलगाड नगरपालिका – ५ पोखरामा संचालित गोगनेरी,पोखरा बाख्रापालन कृषक समुहका २५ जना स्थानीयलाइ बाख्रा वितरण हुँदै ।