दुनै बजार जोगाउन वजेटको व्यवस्था

भेरी नदीको तिव्र कटान भएको दुनैलाइ जोगाउन वजेट विनियोजन गरिएको छ । यो भन्दा अगाडी भएको काम बलुवामा पानी भएपनि फेरी वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

error: Content is protected !!